चुकत माकत शिकलेले पालकत्व - २ स्वीकृती


पालकत्वाच्या प्रवासातील एक पायरी म्हणजे स्वीकृती. आपल्या सभोवतालच्या परिस्थितीचा स्वीकार करणे. ही पायरी पार केली की पुढची दारं उघडतात.       

ह्याच स्वीकृतीबद्दल आपण ह्या भागात बोलणार आहोत.  

Comments

Popular posts from this blog

आठवणी ३ - आठवणींच्या शिंपल्यातले खेड

आठवणी ४ - मु. पो. इस्लामपूर

आठवणी २ - मु. पो. बारामती