फोर्ट जाधवगडची सैर

पुण्याजवळ सासवड रस्त्यावर विठ्ठल कामतांच फोर्ट जाधवगड म्हणून एक हॉटेल आहे. पूर्वी जाधवांची ती गढी होती. तिचं मूळ स्वरूप जास्तीत जास्त ठेवून त्यांनी एका हॉटेल मध्ये रूपांतर केलं आहे.

मध्ये त्यांच्या हॉटेलच्या मार्केटींगचा भाग म्हणून काही discount देऊन एक वर्षाचं सदस्यत्व देत होते. त्यात बर्याच गोष्टी complimentary पण होत्या/आहेत. असंच काही तरी वेगळा अनुभव म्हणून ते सदस्यत्व घेतलं. त्यातीलच एक भाग म्हणजे तिथे एक दिवस एक रात्र मुक्काम मोफत होता.      
अनायसे मला डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात सुट्टी असते. मुलींना तर काय नाताळची सुट्टी असतेच. आणि सगळ्यांनी एकत्र निवांत वेळ घालवावा अश्या विचाराने नवर्याने पण रजा काढलेली असल्याने एक दिवस तिकडे घालवायचा ठरलं.     

खरं तर पुण्यापासूनचं अंतर आहे साधारण ३५ किलोमीटर. पण अर्ध्याहून अधिक रस्ता हा शहर आणि वर्दळीच्या भागातला असल्याने जायला यायला त्यामानाने बराच वेळ लागला.

पण तिथे पोहोचल्यावर मात्र तुतारी वाजवून जंगी स्वागत झाले. आणि विनाकारण जास्त वेळच्या झालेल्या प्रवासाचा शीण गेला. पूर्वीची गढी आताचं हॉटेल असल्याने त्याचा प्रवेशद्वार दगडी आणि छान मोठा आहे. तिथली receptionist नउवारी साडी नेसून अगदी मराठमोळ्या वेशात होती. तिथल्या काही कर्मचाऱ्यांचा वेश मावळ्यान सारखा होता. माझ्या मुलींसाठी ती एक वेगळीच दुनिया होती.

एखाद्या पंचतारांकित हॉटेलच्या जवळ जवळ सर्व सुविधा तिथे आहेत. जिम, पोहायचा तलाव, २ प्रकारची restaurants आणि conference hall आणि तत्सम सुविधा.
हॉटेल उभारताना गढीचा जास्तीत जास्त राखण्याचा प्रयत्न केल्याने आम्हाला दिलेल्या खोलीची एक भिंत पूर्ण दगडी होती. आणि त्यामुळे खोली प्रचंड थंड होती. पण छान होती.   


तसा अवतीभवती छोटासा परिसर आहे फिरायला. एक देउळ आहे. चिंचेच्या झाडाला बांधलेले झोके आहेत.

आणि हो! एक वस्तू-संग्रहालय पण आहे. अनेक जुन्या घरगुती वापराच्या, स्वयंपाक घरात लागणाऱ्या अश्या अनेक वस्तू तिथे आहेत.
 
तशी म्हणाली तर छोटीशीच जागा आहे फिरायला जायला. एका दिवसात जाऊन यायला. पण एखाद्या दिवसाचा पूर्ण निवांतपणा अनुभवायला मुकाम करायला काही हरकत नाही!    

Comments

Popular posts from this blog

सुरळीच्या वड्या

उगाच काहीतरी!

माया